Koniec z wybojami na najdłuższej ulicy w Szczecinie

W najbliższy poniedziałek wieczorem rozpocznie się frezowanie ulicy Wojska Polskiego. Drogowcy wystartują od placu Szarych Szeregów w kierunku Węzła Łękno.

Przedmiotem umowy jest wymiana nawierzchni bitumicznej al. Wojska Polskiego na odcinku od zakresu budowy węzła Głębokie do Placu Szarych Szeregów. Nowa nawierzchnia pojawi się na poniższych częściach:

  • odcinek od Węzła Głębokie do Ronda Olszewskiego, dwa kierunki z wyłączeniem jezdni w kierunku ww. ronda od ul. Jarzyńskiego
  • odcinek od ul. Unii Lubelskiej do ronda Olszewskiego kierunek Głębokie.
  • odcinek od ul. Unii Lubelskiej do zakresu przebudowy węzła Łękno w obu kierunkach
  • odcinek Węzeł Łękno – ul. Piotra Skargi – oba kierunki
  • odcinek od ul. Piotra Skargi do Placu Szarych Szeregów- oba kierunki.

W ramach prac planowana jest wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni, regulacja istniejącego uzbrojenia podziemnego, ścinanie poboczy gruntowych i odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego jezdni.

– Prace brukarskie wykonywane będą w ciągu dnia, część drogowa głównie w nocy i po szczycie komunikacyjnym – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. – Miejscami możliwe będzie ręczne sterowanie ruchem dlatego prosimy kierowców o wyrozumiałość i szczególną uwagę.

Umowa jest podpisana z firmą STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, na kwotę 8 954 539,94. Termin wykonania przedmiotu umowy to 120 dni od dnia przekazania terenu budowy.