Kolejny rok wsparcia dla stargardzkich ogródków działkowych

Miasto Stargard wspiera swoje ogrody działkowe. W 2021 Rodzinne Ogródki Działkowe otrzymały 80 tys. zł tytułem dotacji na inwestycje oraz rozwój.

Dotacje otrzymało 6 ogrodów na 7 złożonych wniosków w naszym mieście. To już czwarty rok, kiedy miasto dofinansowuje ogrody działkowe w kwestii inwestycyjnej oraz organizacji imprez integracyjnych. Dzięki dobrej współpracy prezydium wynegocjowało z Urzędem Wojewódzkim dofinansowanie do demontażu płyt eternitowych z dachów altanek. Działkowcy nie ponieśli wówczas żadnych kosztów.

Mówi Stanisław Grudziński, Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. 4-Marca w Stargardzie.

Wypowiada się on w imieniu całkiem dużego grona osób, gdyż działkowcy w Stargardzie są społecznością bardzo zgraną i liczną.

 W Stargardzie jest 10 ogrodów działkowych, a działek jest 5180. Mój ogród ma 722 działki, a te na Czarneckiego czy Chrobrego jest ponad 1100, to są duże ogrody i tyle mają tych działkowców. W weekendy tę liczbę można pomnożyć razy 4, tyle akurat przybywa rodzin i działkowców. Kiedyś Pan prezydent powiedział, że ogrody działkowe to są „zielone płuca miasta”.

Z zarządem ROD współpracują m.in. Urząd Miejski wraz z Prezydentem Rafałem Zającem, Starostwo oraz Gmina Stargard.