Kolejny kłusownik zatrzymany przez policjantów

 Niezależnie od pory dnia, warunków atmosferycznych oraz sezonu, szczecińscy „Wodniacy” nie zaprzestają kontroli akwenów pod kątem występowania zagrożeń dla mieszkańców naszego regionu oraz ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności.
Patrolując wieczorową porą jeden ze szczecińskich obrębów ochronnych – jakim jest Kanał Klucki, policjanci ujawnili i zatrzymali mężczyznę łowiącego ryby nie dość że w miejscu zabronionym, ale posługującego się również zabronioną metodą połowu.
Poza mandatem karnym oraz odebraniem sprzętu wędkarskiego, osobę tę czeka jeszcze postępowanie przed sądem który zadecyduje o dalszym losie wędkarza i jego wyposażeniu.
Policja przypomina – kto narusza zakaz połowu w obrębie ochronnym, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, ponadto sąd może orzec przepadek przedmiotów które służyły do przestępstwa oraz zasądzić nawiązkę na rzecz uprawnionego do rybactwa.
Foto: KMP Szczecin