Kolejni konsultanci wojewódzcy

Kolejni wybitni specjaliści dołączyli do grona konsultantów wojewódzkich w dziedzinach medycznych. Akty powołania wręczył wicewojewoda Dawid Krystek.

Nowymi konsultantami, za zgodą ministra zdrowia zostali:
– prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska – pediatria metaboliczna;
– dr hab. n. med. Alicja Nowicka – stomatologia zachowawcza z endodoncją;
– dr hab. n. med. Tomasz Ociepa – onkologia i hematologia dziecięca;
– dr hab. n. med. Marcin Sawicki – radiologia i diagnostyka obrazowa.

Konsultanci wojewódzcy, m.in. wydają opinie dla organów administracji publicznej, nadzorują stronę merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego oraz biorą udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.