Kolejne obiekty sportowe w regionie zostaną wyremontowane

Obiekty sportowe w kolejnych miejscowościach będą odremontowane. Pieniądze trafią do Mieszkowic, Lipian i Boleszkowic. Sejmik Województwa chętnie przydziela dotacje na obiekty sportowe, choćby przez program grantów sołeckich.

Sprawiamy wielką radość tym małym samorządom, bo tak jak dla przykładu – dla Szczecina, Koszalina czy Stargardu jedna dotacja w wysokości 50 czy 30 tysięcy złotych nie robi wielkiej różnicy. Natomiast dla małych sołectw jest to wspaniała inicjatywa, wspaniały program.

– Mówi Marcin Przepióra, radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Gmina Mieszkowice skorzysta z pomocy Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 29 tys. zł. Środki przeznaczy na renowację uszkodzeń i zniszczeń powstałych w trakcie użytkowania na boisku typu Orlik w Mieszkowicach. Na inwestycje władzą gminy przeznaczą 58 tys. zł.
Gmina Boleszkowice otrzymała od Marszałka Województwa 30 tys. zł. Fundusze pomogą w utworzeniu wielofunkcyjnego toru lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Boleszkowicach. Całość działań oszacowano na 60 tys. zł.
Gmina Lipiany sięgnęła po wsparcie samorządu województwa w kwocie 20 tys. zł. Wykorzysta je na wymianę oświetlenia boiska w hali sportowej im. Lecha Piaseckiego w Lipianach. Przedsięwzięcie kosztować będzie 40 tys. zł.
Foto: WZP