Kiedy odbędzie się kwalifikacja wojskowa? Sprawdzamy

Wojskowa Komenda Uzupełnień ma początkowy projekt dotyczący kwalfikacji wojskowej w 2021 roku. Będzie ona przebiegać nieco inaczej niż do tej pory. 

Wszczęto prace nad nowym rozporządzeniem, w tej sprawie. Zostaną w nim wyznaczone dwa terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej oraz odpowiadające im odpowiednio okresy przeprowadzenia. To są wstępne propozycje terminów. Pierwszy termin przeprowadzenia kwalifikacji to 7 kwietnia – 23 lipca 2021, drugi termin to 9 sierpnia – 19 listopada 2021 roku – mówi Major Sławomir Grębicki ze stargardzkiego WKU.

W 2021 roku do kwafikacji wojskowej podchodzić będą osoby z rocznika 2002 oraz osoby, które dotychczas nie były kwalifikowane.