Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących w Szczecinie

Opieka weterynaryjna, leczenie oraz zabiegi realizowane są w gabinetach weterynaryjnych, wyłonionych w drodze zapytań ofertowych. Dostęp do tych usług  mają Społeczni Opiekunowie, posiadający Karty Szczecińskiego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących. 

Sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin odbywa się w trzech gabinetach, tak aby ułatwić dostęp do nich opiekunom zwierząt.
Na Lewobrzeżu są to:
– Gabinet Weterynaryjny Wróblewska, Świercz s.c., ul. Rostworowskiego 1.
– Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie, ul. Ojca Beyzyma 17.
Na Prawobrzeżu:
– Gabinet Weterynaryjny OGONEK lek. wet. Małgorzata Gojtowska-Kot, ul. Przyszłości 30.

Z każdym z podmiotów Miasto podpisało umowę o wartości 30 tys. zł. Miasto finansuje również zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów, których właściciele są podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie . Wykonuje je szczecińskie TOZ.  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie zapewnia także leczenie ambulatoryjne kotów wolno żyjących na terenie Szczecina. Miasto przeznaczyło na ten cel 80 tys. zł.

Działania z tego obszaru finansowane są również w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym. Pieniądze takie przyznane zostały szczecińskiemu TOZ-owi: 27 tys. zł na pomoc lekarsko-weterynaryjną dla kotów wolno żyjących i 18 tys. zł na ich sterylizację lub kastrację.