Już jutro rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty

Po maturzystach przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy uczniów klas VIII szkół podstawowych. Już jutro, blisko 5000 młodych szczecinian przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

5 tysięcy młodych szczecinian przystąpi do egzaminy ósmoklasisty, w trakcie którego zostanie sprawdzona wiedza z zakresu języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, którego uczą się w ramach obowiązkowych zajęć w szkołach. Co ważne, egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, jednak nie jest określony minimalny wynik, jaki powinno się uzyskać.. Dlatego egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać.

– Mówi Marta Kufel z Magistratu.

Wszelkie szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty, w tym czasy trwania poszczególnych sprawdzianów czy też dokładny harmonogram, znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.