Jest projekt ustawy o zwiększeniu kompetencji sołtysów i rad sołeckich

Do Sejmu trafił projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich, który ma wzmocnić ich pozycję. Projekt ustawy mówi o wzmocnieniu kompetencji.

Mówi zachodniopomorski poseł PSL-u Jarosław Rzepa.

Przede wszystkim chcemy żeby sołtys miał większe możliwości, jeśli chodzi o aplikowanie o środki, czy to z Unii Europejskiej, czy też jakiekolwiek inne rządowe powiedzmy sobie, żeby on mógł osobiście wraz z radą sołecką o takie środki występować. Niekoniecznie mając na to zgodę wójta czy burmistrza. Oczywiście będzie musiał mieć zgodę, jeśli będzie chciał zarządzać gruntem na którym załóżmy tą inwestycję rada sołecka z sołtysem będą chcieli zrealizować. Natomiast nie będzie musiał patrzyć czy wójtowi czy burmistrzowi się to podoba – wyjaśnia Jarosław Rzepa.

Oprócz tego proponuje się, aby sołtysi otrzymywali z budżetu państwa pensje w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia.

Słuchaj Rozmowy Dnia: