Ile Polacy wydają na ubrania dla dzieci?

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci są sporą częścią każdego budżetu domowego. Są wśród nich także te, związane z ubiorem. Czy Polacy dużo i chętnie wydają na odzież dla swoich dzieci, czy raczej starają się oszczędzać na tym polu? Czy zwracają uwagę na markę ubrań? Czy w całej Polsce wygląda to tak samo? Sprawdziliśmy to, analizując badanie, jakie przeprowadziła marka Reporter Young, która zapytała Polaków o ich podejście do zakupów odzieżowych dla dzieci.

Jaką część budżetu domowego Polacy przeznaczają na odzież dla dzieci?

Szacuje się, że Polacy średnio wydają na ubrania – nie tylko dla dzieci – około 10% domowego budżetu. Oczywiście różnice w wielkości wydatków związane są nie tylko z nawykami, ale przede wszystkim z potrzebami poszczególnych grup wiekowych. Badanie Reporter Young pokazuje, że Polacy angażują sporą część swojego budżetu na potrzeby odzieżowe dzieci. Prawie polowa z nas wydaje na ten cel nie więcej niż 14% miesięcznego dochodu. Prawie co piąty Polak przeznacza na ubrania dla dzieci 30% swoich zarobków. Pomiędzy 15-30% dochodów wydaje co trzeci Polak.

Warto zauważyć, że wysokie zaangażowanie wydatków na ubrania w stosunku do dochodów, które zauważalne jest w sporej grupie badanych, może mieć związek z większą liczbą dzieci, ale także z niższymi dochodami rodziny. Istnieje także korelacja pomiędzy wydatkami na ubrania dla dzieci, a ich wiekiem. Prawdopodobne jest, że większy udział budżetu domowego w wydatkach dotyczy dzieci pomiędzy 8 a 16 rokiem życia. Badanie pokazało, że to właśnie dla dzieci w tym wieku rodzice robią najkosztowniejsze zakupy odzieżowe.

Ile wydajemy na ubrania dla dzieci?

Skoro spora część budżetu wielu rodzin zostaje przeznaczona na odzież dla dzieci, warto dowiedzieć się, ile tak naprawdę wydajemy na ten cel. Największa grupa badanych – prawie 37% – przeznacza na odzież dziecięcą ponad 2000 zł w skali roku. Około 40% Polaków wydaje pomiędzy 900 a 2000 zł. Kwoty poniżej 900 zł przeznacza średnio co piąty z nas. W tej grupie są także osoby, które rocznie nie wydają więcej niż 500 zł. Jest ich niecałe 10%.

Wśród mieszkańców największych miast, największa liczba Warszawiaków, mieszkańców Wrocławia i Katowic deklaruje wydatki powyżej 2000 zł. Najmniej takich osób jest w Gdańsku, Łodzi i Bydgoszczy.
Badanie pokazało, że najwyższe wydatki deklarują mieszkańcy tych miast, gdzie jest wysoka średnia deklarowana pensja. Istnieje zatem korelacja wysokości dochodów z poziomem wydatków na odzież dla dzieci.

Najwięcej Polacy wydają na ubrania dla nastolatków

Choć mogłoby się wydawać, że najwięcej przeznacza się na odzież dzieci najmniejszych, które błyskawicznie wyrastają ze swoich ubranek, okazuje się, że to starsze dzieci i nastolatki są najbardziej kosztowne w tym zakresie. Najwięcej na ubrania wydają rodzice dzieci w wieku 8-12 lat. Niewiele mniej przeznaczają na ten cel rodzice nieco starszych nastolatków w wieku 13-16 lat. Wydatki te związane są z kilkoma czynnikami. Znaczenie ma szybki wzrost dzieci w tym okresie, co wymaga częstszej wymiany garderoby, ale także kształtujące się już preferencje, związane z wyglądem ubrań. Dzieci w tym wieku potrzebują różnych rodzajów ubrań: do szkoły, sportowych, na specjalne okazje, itp. Gust w tym czasie zmienia się dość szybko, dlatego dzieci chcą częściej wymieniać swoje ubrania na nowe. Co więcej, wyższe kwoty wydatków, związane są także z marką ubrań, na którą w tym wieku zwraca uwagę większy odsetek dzieci. Jej obecność w tym wieku odbierana jest jako symbol statusu. Badanie Reporter Young pokazuje, że więcej wydajemy na dziewczynki, niż na chłopców. Ponad 65% rodziców deklaruje taką korelację.

Czy marka ubrań ma dla nas znaczenie?

Podczas gdy dla starszych dzieci i młodzieży marka ubrań zaczyna odgrywać dość istotną rolę, rodzice aż tak bardzo nie przywiązują do niej wagi. Tylko 15% respondentów odpowiedziało, że ma ona znaczenie przy zakupie odzieży dla dzieci. Prawie połowa z nas zwraca uwagę głównie na cenę. Dla co trzeciego Polaka znaczenie ma materiał, z jakiego wykonane są ubrania. Najmniej interesuje nas kraj pochodzenia oraz ekologia, związana z wytworzeniem odzieży. Tylko niespełna ponad 1% badanych zadeklarował, że bierze pod uwagę te aspekty.

Warto zwrócić uwagę, że na markę najczęściej zwracają uwagę mieszkańcy Warszawy, Katowic i Łodzi. Najmniejsze znaczenie przywiązują do niej Poznaniacy, Szczecinianie oraz Gdańszczanie.

Okazuje się, że Polacy całkiem sporo wydają na ubrania dla dzieci. Najczęściej są to kwoty przekraczające 2000 zł rocznie, co w niektórych przypadkach stanowi sporą część domowego budżetu. Więcej wydajemy na dziewczynki, a także dzieci i młodzież w wieku 8-16 lat. Przy zakupach mniejszą uwagę zwracamy na marki, a bardziej skupiamy się na cenie produktów.

Wydaje się, że Polacy starają się podchodzić do zakupów odzieżowych swoich dzieci rozsądnie, zwracając uwagę na koszty z tym związane, ale nie ograniczają znacząco wydatków, chętnie zaspokajając potrzeby dzieci w tym zakresie. Zwracają jednak uwagę na cenę i starają się łączyć potrzeby dzieci z możliwościami finansowymi, angażując odpowiednią część domowego budżetu.