I Liceum ze Stargardu w elitarnym gronie

I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie znalazło się w elitarnym gronie 16 szkół w Polsce, w których od roku szkolnego 2021/2022 realizowany będzie program 'CYBER.MIL z klasą”. Projekt zakłada naukę m.in.: kryptografii i cyberbezpieczeństwa. 

Do udziału w projekcie, szkoła została wytypowana przez Ministerstw Obrony Narodowej oraz Wojskową Akademię Techniczną.

– Od roku szkolnego 2021/2022 powstanie w naszym liceum klasa, której uczniowie będą uczyli się oprócz przedmiotów ogólnokształcących także kryptografii, historii kryptografii, cyberbezpieczeństwa, zarządzanie danymi w internecie. Po skończeniu całego programu, ci uczniowie mają mieć punkty preferencyjne przy rekrutacji na Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie –  mówi dyrektor szkoły, Andrzej Albrewczyński.

Klasy powstaną w szkołach wytypowanych przez MON i WAT, w których zdawalność egzaminu maturalnego z matematyki jest na wysokim poziomie oraz znajdują się w miastach do 100 tysięcy mieszkańców. Nowe oddziały będą miały maksymalne 15 uczniów.

foto: powiatstargardzki.pl