Ogromny zbiornik przy ulicy Północnej i Wapiennej ukończony – Szczecin

Zakończyły się prace związane z budową zbiornika retencyjnego w rejonie ulic Północnej i Wapiennej. Inwestycja jest po odbiorach. Trwają procedury związane z rozliczeniem się z inwestycji.

Zbiornik powstał w rejonie ronda przy ul. Północnej i Wapiennej. Konstrukcja ma objętość całkowitą wynoszącą ok. 5500m3. Powierzchnia zbiornika to 0,40ha a jego głębokość to 2,9m. Skarpy zbiornika wykonane zostały z bentomaty oraz koszy gabionowych. Kosze wypełnione są kostką pochodzącą z rozbiórek szczecińskich ulic. Zbiornik posiada odpływ sterowany z regulatorem przepływu oraz zastawkę naścienną kanałową dla awaryjnego przepuszczenia wód powodziowych W ramach robót przebudowane zostało również koryto strumienia Warszewiec na odcinku blisko. 1,4 km. Wykonane zostały ponadto nasadzenia, barierki zabezpieczające, bariera energochłonna wzdłuż ulicy Finśkiej, zainstalowano szlabany oraz wykonano niezbędne prace drogowe w rejonie ulicy Fińskiej.

Koszt inwestycji to ponad 6,6 mln zł brutto. Prace zakończyły się w listopadzie br. W minionych dniach zakończono odbiory inwestycji. Trwa procedura rozliczenia się z wykonawcą za zrealizowane prace.