Grodzki, Komorowski, Kochan, Michnik, Dostatni. Rozmowy o kulturze debaty publicznej

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, senator Magdalena Kochan, Bronisław Komorowski – prezydent RP w latach 2010-15, Adam Michnik – redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” oraz dominikanin o. Tomasz Dostatni wzięli udział w zorganizowanej w Stargardzie debacie senackiej.

Debata była drugim z cyklu spotkań w ramach projektu edukacyjnego, którego celem jest popularyzacja wiedzy o roli Senatu RP w procesie legislacyjnym oraz jego dorobku ustawodawczym po odrodzeniu Izby po 1989 roku, przybliżenie obywatelom inicjatyw ustawodawczych Senatu RP mających realny wpływ na ich życie oraz wskazanie roli Senatu RP w budowie dialogu społecznego, a także możliwości i rozwiązań zmierzających do zwiększenia roli obywateli w jego naprawie.

Podczas spotkania rozmawiano o Janie Pawle II w kontekście reportażu o tuszowaniu pedofilii, mediach publicznych, a także różnicach w debacie w sejmie i senacie.