Granty sołeckie 2019 rozdane!

Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego – Jarosław Rzepa – przybył dziś do siedziby Starostwa Powiatowego w Stargardzie, by podpisać umowy z sołtysami zwycięskich miejscowości.

– Staramy się już od trzech lat dowartościować sołtysów. Przede wszystkim są to granty inwestycyjne, nie na imprezy, dlatego trwale coś po nich zostaje. To są siłownie zewnętrzne, wiaty, grille, miejsca spotkań, lampy, chodniki. Bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo widać, że sołtysi czują się ważni w tym momencie. Wydaje mi się, że czegoś takiego brakowało na obszarach wiejskich.   – mówi Jarosław Rzepa.

 

Wśród projektów pojawiły się między innymi wiaty przystankowe, siłownie zewnętrzne a także zasadzenie nowych drzew i krzewów. Wicemarszałek już zapowiedział, że zasady w konkursie grantowym na przyszły rok mają zostać uproszczone, by dostęp do środków dla sołectw był jeszcze łatwiejszy.

– Chcemy uprościć aplikacje o granty. W każdym subregionie liczba grantów powinna być  proporcjonalna do liczby sołectw na tym terenie. Wydaje mi się, że to jest sprawiedliwe. Każdy subregion będzie miał gwarantowaną liczbę grantów. Natomiast zobaczymy jak to w praktyce będzie się przekładało. – dodaje wicemarszałek

W tym roku najwięcej grantów, bo po 3 otrzymały sołectwa w gminach Dobrzany, Ińsko i Suchań.