Goleniowska “Rampa” ożyje?

Oficjalnego komunikatu w tej sprawie Urząd Marszałkowski jeszcze co prawda nie opublikował, ustaliliśmy jednak – a pośrednio informację tę potwierdził także marszałek Olgierd Geblewicz – że złożony przez gminę wniosek uzyskał wysoką ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Wiceburmistrz Tomasz Banach informuje, że chodziło w nim o rewitalizację mocno obecnie zdewastowanych obiektów pokolejowych.

Całościowy koszt inwestycji szacuje się na 8 mln zł. Po jej zakończeniu budynek, w którym działał klub “Rampa” ma być wykorzystywany jako nowa siedziba goleniowskiego Teatru Brama oraz miejsce do prób i koncertów zespołów rockowych.

Paweł Palica