Goleniów: Będą podwyżki opłat za śmieci

To jeden z niewielu zachodniopomorskich samorządów, który w tym roku stawek nie podnosił. Ze sprawozdania dotyczącego funkcjonowania gminnej gospodarki odpadami, które w środę przedstawił radnym miejskim wiceburmistrz Henryk Zajko wynika jednak, że trzeba rozpocząć poważną dyskusję na ten temat.

– Różnica między wpływami a kosztami narastająca od początku trwania tego systemu, na koniec tego roku zamknie się niedoborem rzędu prawie 3 milionów złotych. To jest nie do odrobienia. Trzeba tak skonstruować tę legislację, aby na bieżąco pokrywać te koszty – wyjaśnia Zajko.

Obecnie mieszkańcy gminy Goleniów za odbiór śmieci płacą 12 zł od osoby miesięcznie w przypadku odpadów segregowanych i 16 zł za zmieszane. Nowe stawki nie zostały jeszcze zaproponowane.

Paweł Palica