Gmina Lipiany. Rusza modernizacja drogi w Mironowie.

Rusza wyczekiwana od lat modernizacja drogi w Mironowie.

„Droga do miejscowości Mironów i przez miejscowość Mironów, to wyczekana od wielu lat inwestycja na terenach popegeerowskich, dlatego też z „Polskiego Ładu” dedykowanego dla miejscowości popegeerowskich wystąpiliśmy o dotację. Wartość zadanie to bez mała 2,5 mln złotych. Praktycznie w całości będzie to zadanie sfinansowane z dotacji rządowej. Aplikujemy oczywiście o dotacje na kolejne drogi” – mówi Burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski

Sołtys Bogdan Sawa podkreśla, że mieszkańcy czekali na tę inwestycję ponad 30 lat.

„Jest ta droga bardzo ważna dla mieszkańców. Mieszkańcy Mironowa i m.in. Ja czekaliśmy na nią co najmniej trzydzieści parę lat. Jesteśmy zadowoleni z tej inwestycji a ona upiększy Naszą Małą Ojczyznę”

Gmina Lipiany dokonała przekazania placu budowy firmie, która wygrała przetarg na roboty budowlane. W pierwszej kolejności nastąpi frezowanie nawierzchni asfaltowej w kierunku drogi powiatowej.