Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2023 w Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie we współpracy z firmą HOLSTAR

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie we współpracy z firmą Holstar wziął udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2023. ETUZ – jest to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego, z myślą o wysokiej jakości umiejętnościach i miejscach pracy. Inicjatywa obejmuje działania w krajach uczestniczących w całej Europie, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

 

Ideą ETUZ jest podejmowanie działań zmierzających do współpracy z przedstawicielami pracodawców, szkoła nawiązała więc współpracę z firmą Holstar, która była sponsorem spotkania.

 

W ramach wydarzenia odbyło się 9 spotkań, podczas których szkołę odwiedziło 287 uczniów szkół podstawowych ze Stargardu i okolic. W jednym ze spotkań uczestniczyli Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Małgorzata Gucz oraz Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie pan Jerzy Hernet. Młodzież przygotowała wykład dotyczący podnoszenia kwalifikacji oraz dopasowania aspiracji i umiejętności młodych ludzi do możliwości na rynku pracy. Zaprezentowano charakter działań firmy Holstar i przygotowano poczęstunek na bazie ziemniaków pozyskanych od producenta. Goście mieli okazję zwiedzić pracownie i warsztaty szkolne.