Ekspresówką jedziemy już do Koszalina. W planach jest dalsze przedłużenie drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie nowej drogi o łącznej długości ponad 46 kilometrów. Teraz wykonawca będzie miał 12 miesięcy na opracowanie projektów budowlanych. Trasa została podzielona na dwa odcinki realizacyjne: Koszalin- Sławno i Sławno – Słupsk. W ramach inwestycji przewidziana jest realizacja dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Połączenia z pozostałą siecią drogową będą możliwe przez 8 węzłów drogowych.