Dziś świętują rodziny zastępcze. W samym Powiecie Stargardzkim jest ich ponad 100

Od kilku lat święto to w Stargardzie obchodzone było hucznie – za sprawą festynu w parku Chrobrego. Tym razem, ze względu na epidemię wspólnej zabawy nie ma. 

Na terenie powiatu stargardzkiego w 95 rodzinach zastępczych spokrewnionych wychowuje się 122 dzieci. Do grona rodzin zastępczych niezawodowych należy 41 rodzin, gdzie swój dom znalazło 31 podopiecznych. Zawodowo rodzicielstwem zastępczym zajmuje się natomiast 10 rodzin,  w tym dwie pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. W domowych warunkach przebywa tu łącznie 32 dzieci. Bezpieczeństwo i warunki rozwoju zapewniają również trzy rodzinne domy dziecka, obejmujące opieką grono 18 wychowanków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje nadal kandydatów, którzy podjęliby się wyzwania, jakim jest stworzenie warunków prawdziwej rodziny najmłodszym, pozbawionym już od wczesnych lat poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Projekty i przedsięwzięcia promujące  rodzicielstwo zastępcze, skutecznie zablokował czas pandemii.

30 maja jest od 2006 roku w Polsce Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

źródło: powiatstargardzki.pl