Dzieje się na drogach w Kluczewie

W bardzo dobrym tempie idą prace na ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragmencie ul. J. Lelewela. Po zakończeniu tej ważnej inwestycji drogowej mieszkańcy zyskają bezpieczne i wygodne jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe. Poprawi się również estetyka tej dzielnicy Stargardu.

Na fragmencie ul. Lotników pojawiła się już nawierzchnia bitumiczna. Budowany jest tam również wodociąg. Prace trwają w kilku miejscach na raz. Na ul. Kosmonautów widać już nowe chodniki. Niemal w połowie zakończono tam już układanie nawierzchni jezdni. W ramach tej dużej inwestycji przebudowane zostaną 3 ulice na odcinku o łącznej długości 1,8 km. Całość uzupełni odpowiednie oświetlenie i liczne nasadzenia zieleni.

Wartość prac w Kluczewie to około 21 000 000 zł. Zdobyliśmy na nie prawie 20 000 000 zł dofinansowania z programu Polski Ład. Inwestycja idzie w świetnym tempie i jeśli nadal tak będzie, mieszkańcy w pełni skorzystają z wyremontowanych dróg na początku 2024 r.

Zdjęcia: UM w Stargardzie