Dyrektor stargardzkiego szpitala dziękuje swoim pracownikom

Ostatnie tygodnie to trudny czas dla pracowników służby zdrowia. Niekończące się dyżury, nadludzki wysiłek i poświęcenie w imię dobra nas wszystkich. Trud codziennej pracy swojego personelu dostrzega Krzysztof Kowalczyk, dyrektor stargardzkiego szpitala.

– Chciałem podziękować personelowi stargardzkiego szpitala. Obserwując państwa zaangażowanie w tym czasie, trudno znaleźć słowa, które mogłyby wyrażać wdzięczność za Waszą codzienną postawę, w trosce o życie i zdrowie pacjentów naszego szpitala. Przyjmijcie słowa największego uznania i ogromnych podziękowań. W czasie, kiedy szpitale w całej Polsce proszą o wsparcie, kiedy brakuje środków finansowych i materiałowych, Wy jesteście i nie zawodzicie – mówi dyrektor Kowalczyk.

Stargardzka placówka nie mogłaby funkcjonować w czasach pandemii, gdyby nie ogrom pomocy płynąca od mieszkańców powiatu.

– Darczyńców jest tak dużo, że nie mogę podziękować każdemu z osobna – dodaje dyrektor Kowalczyk.

Krzysztof Kowalczyk zwraca też uwagę, że trudną sytuację na różne sposoby próbują wykorzystywać ludzie nieuczciwi. W sieci pojawiło się ostatnio kilka zbiórek pieniędzy, rzekomo przeznaczonych na pomoc dla stargardzkiego szpitala. Dyrektor placówki uczula jednak, by informacje dotyczące sposobów udzielania pomocy uzyskiwać tylko ze stron internetowych ośrodka zdrowia.