Duże rodziny mogą składać wnioski o mieszkanie

W Szczecinie ruszył nabór wniosków do programu Dom Dużej Rodziny. Do wynajęcia od gminy są dwa lokale przy Łuczniczej i Krasińskiego. Program skierowany jest do rodzin, w których znajduje się co najmniej czwórka dzieci.

– Liczba dzieci jest głównym kryterium oceny w naborze, Ponadto pod uwagę brane będą dochody rodziny, dotychczasowe warunki zamieszkania oraz niepełnosprawność występująca wśród członków rodziny. – mówi Tomasz Klek z urzędu miasta.
Mieszkania kompleksowo wyremontowało i wyposażyło Szczecińskie TBS. Wnioski dotyczące wynajęcia mieszkań można składać do 23 października w Urzędzie miasta.