Drogi w rejonie portu zostaną przebudowane

Prace budowlane obejmą przebudowę ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Zakres robót obejmie w szczególności:

  1. przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej;
  2. budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym;
  3. budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
  4. remont przejazdów kolejowych;
  5. przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne);
  6. przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidulanych;
  7. zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
  8. wymianę konstrukcji i zmianę geometrii jezdni;
  9. budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.

Inwestycja powinna być gotowa w 2022 roku.

foto: google maps