Drogi powiatowe przygotowane na zimę

Zimowym utrzymaniem objętych jest ponad 340 kilometrów dróg powiatowych. W pierwszej kolejności odśnieżane mają być kluczowe trasy powiatowe – przede wszystkim te, łączące siedziby gmin.

 – Warto podkreślić, że w pierwszej kategorii ujęto takie drogi jak: Stargard-Dolice, odcinek od krajowej „20” przez Trąbki, Marianowo do Dobrzan, a także drogi Chociwel-Ińsko czy Suchań-Dobrzany – mówi Marek Synowiecki ze stargardzkiego starostwa.

Ustalono, że zapewnienie przejezdności poszczególnym odcinkom tras, powinno być wykonane maksymalnie w ciągu pięciu godzin od wystąpienia opadów.