DOWÓDCA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO PODSUMOWUJE ROK 2022

Generał broni Jürgen-Joachim von Sandrart, Dowódca Wielonarodowego Korpusu PółnocnoWschodniego, dokonał oceny roku 2022 i przedstawił cele na przyszłość podczas dorocznego
spotkania noworocznego, które odbyło się w poniedziałek, 23 stycznia w siedzibie Dowództwa Korpusu.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych ze Szczecina, województwa zachodniopomorskiego oraz całego regionu Morza Bałtyckiego.
W swoim przemówieniu von Sandrart podkreślił, że rok 2022 był bezprecedensowy w historii NATO. Inwazja Rosji na Ukrainę zachwiała euroatlantycką architekturą bezpieczeństwa, niosąc za
sobą daleko idące konsekwencje. „Jest to najbardziej fundamentalny atak na zasady, na których oparty jest nasz międzynarodowy porządek od wielu lat.” – stwierdził Dowódca Korpusu.
Generał mówił także o jedności Sojuszników i Partnerów NATO wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę: „Sojusz pokazał niezwykłą spójność oraz zdolność do szybkiego reagowania na diametralnie zmienione środowisko bezpieczeństwa.” Jednocześnie von Sandrart odniósł się z najwyższym szacunkiem do determinacji narodu ukraińskiego i jego sił zbrojnych.
Dowódca przypomniał, że Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni jest kluczowym elementem NATO-wskiej strategii odstraszania, jeśli chodzi o siły lądowe w regionie Morza
Bałtyckiego, pełniąc funkcję Regionalnego Dowództwa Komponentu Lądowego dla Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. „Patrzymy na to, co przed nami, kontynuujemy naszą misję, uczestniczymy w procesie adaptacji Sojuszu i pozostajemy czujni.” – podsumował von Sandrart.
Korzystając z okazji, Generał wyraził wdzięczność dla Polek i Polaków, którzy masowo pomagają tysiącom ukraińskich uchodźców. Podziękował również miastu Szczecin i jego mieszkańcom za
gościnność, którą od ponad dwudziestu lat okazują służącym tu żołnierzom Korpusu.