Dormitorium zakonników odkryte w Kamieniu Pomorskim

 Najstarsze na Pomorzu Zachodnim pozostałości zabudowań klasztoru dominikanów odkryto podczas prac ziemnych w Kamieniu Pomorskim. Odkrycie jest bardzo ważne dla regionu, ponieważ klasztor w Kamieniu Pomorskim to najstarsza placówka dominikanów na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

Natrafiliśmy na fundamenty, na relikty klasztoru dominikanów. Prawdopodobnie było to dormitorium, czyli pomieszczenia mieszkalne zakonników. To odkrycie miało miejsce na tak zwanym Wzgórzu Aschenberg przedwojennym, czyli Wzgórzu Popielnym w miejscu, gdzie stał klasztor dominikanów. Taka ciekawostka był to najstarszy na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego klasztor dominikanów, starszy nawet od funkcjonującego do dnia dzisiejszego klasztoru w Gdańsku – wyjaśnia Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Wśród innych tegorocznych kamieńskich znalezisk archeologicznych jest między innymi pamiątka pielgrzyma sprzed kilkuset lat – muszla świętego Jakuba z Santiago de Compostela oraz średniowieczna, ołowiana bulla papieska z wizerunkiem świętego Piotra.
Foto: Facebook/Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej