Diagnostyka się opłaca

Aż 10 procent z nich zakwalifikowano do dalszej specjalistycznej diagnostyki oraz leczenia, wykrywając wczesny etap zmian o charakterze nowotworowym. Badania są ważne, bo rak jest bardzo podstępny. Można więc przyjąć, że grupa ta, zgłaszając się do Oddziału Urologicznego zdecydowała właśnie o dalszych losach swojego zdrowia, a nawet życia.

 – Rak jest bardzo podstępny, dlatego że nie daje oznak bezpośrednich. Jak już są jakieś symptomy, to po bardzo długim rozwoju choroby – mówi Halina Gutowska ze stargardzkiego Amazonek „Stokrotki”.

W ramach Miesiąca Walki z Rakiem, zaplanowanych było 100 badań urologicznych dla kobiet i mężczyzn.