Dbają, by w wesołych miasteczkach nie doszło do tragedii. Kontrola w pasie nadmorskim

Policjanci z Komisariatu Policji w Mielnie wspólnie z pracownikami Urzędu Dozoru Technicznego kontrolowali wesołe miasteczka w pasie nadmorskim na terenie powiatu koszalińskiego. W sezonie letnim z tego typu atrakcji korzysta wielu turystów.

Celem pracowników UDT było sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, w tym działanie układów sterowniczych i zabezpieczających, dzienników konserwacji, protokołów pomiarów elektrycznych. Natomiast policjanci poddawali badaniu na trzeźwość osoby obsługujące urządzenia.

W  kontrolowanych punktach mundurowi i pracownicy UDT nie mieli żadnych zastrzeżeń.

W okresie sezonu letniego takie kontrole będą przeprowadzane systematycznie.