Czy ZCP będzie skomunikowane z dworcem kolejowym?

Spółka PKP PLK planuje budowę podziemnego przejścia pod torami, jednak jest to kwestia kilku lat. Wobec tego stargardzki magistrat szuka doraźnego rozwiązania. Tym ma być budowa przejścia po torach.

 – Tymczasowo będzie mało wygodnie. Cały czas rozmawiamy ze stroną kolejową na temat możliwości utworzenia tymczasowego przejścia w poziomie torów łączących peron trzeci ze Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym – mówi dyrektor Wydziału Inżynierii Miasta Sylwia Dłużewska.

W lutym do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wjadą autobusy MPK. Znaczenie inwestycji wzrośnie w 2022 roku. Wtedy uruchomiona zostanie Szczecińska Kolej Metropolitalna.