Czy warto jeździć koleją?

Unia Europejska ustanowiła rok 2021, Europejskim Rokiem Kolei. To czas promocji kolei jako bezpiecznego i ekologicznego środku transportu. Jakie są cele działań oraz czy kolej to dobre miejsce pracy – m.in. o to zapytaliśmy dr inż. Ignacego Górę, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego”.

Dlaczego warto jeździć koleją?

Koleją warto jeździć z wielu powodów. Pięć podstawowych argumentów przemawiających za takim wyborem to: ekologia, bezpieczeństwo, nowoczesność, ekonomia i wygoda. Jak pokazuje wiele analiz kolej jest najbardziej ekologicznym masowym środkiem komunikacji. Wybierając podróż pociągiem zamiast samochodem lub samolotem dbamy o naszą planetę zmniejszając ślad węglowy. Dodatkowo kolej jest najbezpieczniejszym lądowym środkiem transportu. Jest też ekonomiczna i wygodna. Podczas podróży pociągiem możemy pracować, rozmawiać ze współpasażerami, bawić się, a nawet przespacerować. Pociągi dalekobieżne posiadają wagony restauracyjne dzięki czemu nie tracimy też dodatkowego czasu na posiłki. Ważnym powodem jest też fakt, że w przeciwieństwie do jazdy samochodem nie będziemy stać w korku i dojedziemy do celu na pewno mniej zestresowani.

Jakie są cele i założenia projektu Europejski Rok Kolei 2021 w Polsce?

Główne cele są takie same we wszystkich krajach w Europie – promocja kolei. Zachęcenie jak największej liczby Polaków i Europejczyków do podróżowania pociągami, zarówno w przypadku codziennych, krótkich dojazdów do pracy, jak i tych dłuższych weekendowych czy urlopowych podróży. Coraz częściej można znaleźć ofertę podróżowania nocą, w przedziale umożliwiającym wypoczynek. Da to szansę bardziej efektywnego spędzenia czasu podróży. Przedsiębiorcy kolejowi prowadzą różne działania promocyjne i informacyjne mające zwrócić uwagę odbiorców na niezaprzeczalne zalety korzystania z usług kolei. Dodatkowo w ramach ERK staramy się pokazać opinii publicznej aspekty bezpieczeństwa, szczególnie na styku ruchu drogowego i pieszego z koleją. Mocno skupiamy się na problemie nieprzestrzegania przepisów w zakresie pokonywania przejazdów kolejowych oraz przechodzenia przez tory w niedozwolonych miejscach. Równie ważnym celem ERK jest promocja zawodów związanych z koleją i praca w tym sektorze.

Do kogo kierowane są działania w ramach Roku Kolei?

Działania prowadzone w ramach Europejskiego Roku Kolei są kierowane praktycznie do wszystkich. Niektóre wydarzenia są ściśle branżowe i poruszają tematy, których adresatami są specjaliści i eksperci z różnych dziedzin powiązanych z koleją, ale większość działań skierowanych jest do potencjalnych pasażerów kolei. Staramy się jak najlepiej wykorzystać okazję jaką dają nam obchody ERK do mówienia o zaletach transportu kolejowego oraz o zasadach bezpieczeństwa.

Dlaczego kolej to dobre miejsce pracy dla młodych ludzi?

Moim zdaniem przyszłość transportu należy do kolei. Jestem przekonany, że jej potencjał zostanie wykorzystany, i to zarówno w zakresie przewozów pasażerskich, jak i towarowych. Równocześnie kolej dynamicznie się rozwija i wykorzystuje w swojej działalności najnowsze rozwiązania technologiczne. To powoduje, że jest ciekawym miejscem do pracy. Praca na kolei daje możliwość stałego rozwoju zawodowego w ciekawym, innowacyjnym środowisku.

Jakie działania w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021 są planowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas podróży pociągiem?

Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów w działalności UTK. Nie tylko w trakcie trwania ERK, ale codziennie, w bieżącej działalności. Od lat prowadzimy ogólnopolską Kampanię Kolejowe ABC, która uczy dzieci jak zachowywać się na obszarach kolejowych. W tym roku w trakcie Międzynarodowych Targów Kolejnictwa TRAKO 2021 ruszyliśmy z kolejną odsłoną Kampanii Kolejowe ABC II. Rozszerzamy grupę odbiorców o opiekunów i wychowawców dzieci i młodzieży. Widząc pozytywne efekty pierwszej Kampanii wierzymy, że również tym razem uda nam się skutecznie przekazywać wiedzę o bezpieczeństwie.

Europejski Rok Kolei był również okazją do licznych debat i spotkań branży poruszających ten temat. Każde spotkanie prowadzi do wniosków, które następnie jego uczestnicy wprowadzają do codziennej działalności lub wypracowują nowe rozwiązania, narzędzia, które pomogą skuteczniej kształtować kulturę bezpieczeństwie. O tym, że nie są to jedynie puste słowa mogą świadczyć statystyki wypadkowości na polskich torach z ostatnich lat. Od dłuższego czasu wskaźnik wypadkowości spada a wynik za ubiegły rok jest na rekordów niskim poziomie 1,71. To prawie dwa razy mniej, niż 8 lat temu – w 2013 r.

Jak zmieniła się kolej przez ostatnie 20 lat?

Kolej zmienia się nieustannie. 20 lat w transporcie to wręcz era. Pamiętam jak w 2000 roku weszła w życie ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji ówczesnego PKP. W tym roku świętowaliśmy m.in. 20-lecie PKP PLK, PKP Intercity i PKP Cargo. To właśnie te przedsiębiorstwa powstały w wyniku działania ustawy. W ciągu 20 lat kolej wprowadziła wiele udogodnień, o których nikt wtedy nawet nie myślał – kupno biletu online, automaty biletowe na dworcach, możliwość wyboru miejsc w pociągach dalekobieżnych, internet w pociągach, dostępna klimatyzacji w blisko połowie wagonów. Po torach mkną szybkie, wygodne i ciche a przede wszystkim ekologiczne składy. Pierwsze lata tego wieku nie były najlepszym okresem dla polskiej kolei, niemniej każdego roku branża się odbudowuje i zmienia. W niektórych aspektach jest wręcz liderem zmian. Świadczyć może o tym chociażby niedawna premiera pierwszej lokomotywy wodorowej wyprodukowanej w Bydgoszczy, w polskiej spółce – PESA.

Przez te lata zmienił się również urząd, którym kieruję od prawie sześciu lat. Wdrażamy nowe rozwiązania, dzięki którym kolej staje się coraz bardziej bezpieczna. To chociażby inicjatywa wprowadzenia powszechnych szkoleń maszynistów na symulatorach, jednolitych egzaminów na licencję maszynisty czy wprowadzenia zdalnego systemu nadzoru ruchu kolejowego ETCS Limited Supervision na tych liniach,  na których nie będzie wdrażany europejski system sterowania pociągami (ETCS) w pełnej wersji.

 

 

  • artykuł sponsorowany