Czy nauczyciele dojdą do kompromisu z rządem?

W zorganizowanych w Szczecinie obradach Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego weźmie również udział kurator oświaty – Magdalena Zarębska – Kulesza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć i wicewojewoda Marek Subocz. Poza sytuacją nauczycieli rozmowy będą dotyczyły jakości edukacji i wyzwań, jakim musi sprostać nowoczesna szkoła. Regionalne okrągłe stoły edukacyjne będą się odbywały do 6 września.