Codziennie przekraczałeś granicę w drodze do pracy? Teraz stanie się to niemożliwe

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia,  wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwa. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, albo w kraju sąsiednim, ale na co dzień pracują w drugim kraju.

Dotychczas takie osoby mogły przekraczać granicę i nie były objęte one obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie.

Począwszy od 27 marca 2020 r. 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. Ograniczenia będą obowiązywać na wszystkich granicach państwa – czytamy w komunikacje Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Takie przepisy oznaczają, że niemożliwym stanie się regularny dojazd do pracy w sąsiednim kraju.