Co musimy wiedzieć przed niedzielnymi wyborami?

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy w czwartek, tuż po wiadomościach o 8:00.