Co dalej z budową wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5?

Zarząd Powiatu zwrócił się do Ministerstwa Sportu i Turystyki informując, że nie ma możliwości finansowych na realizację inwestycji w aż tak rozbudowanym kształcie. W odpowiedzi resort wydłużył jedynie czas realizacji zadania do drugiej połowy 2020 roku -wyjaśniła wicestarosta Joanna Tomczak.

Kolejne przetargi jasno wskazywały, że proponowane oferty znacznie przekraczają możliwości budżetowe powiatu.

– W ostatnim przetargu kwota którą zaproponowano to 10,7 miliona złotych. Koszt tej inwestycji znacząco przekroczył możliwości powiatu. W założeniach planowaliśmy wydać na nią około 5 milionów złotych – dodaje Joanna Tomczak.

Aby rozwiązać problem, Powiat Stargardzki zabezpieczył 100 tysięcy złotych na ewentualne przeprojektowanie dokumentacji. Nowa wizja zakłada budowę skromniejszej sali gimnastycznej niż pierwotnie przewidywano. Jeżeli ministerstwo się na to nie zgodzi, samorząd podejmie próbę znalezienia innych źródeł finansowania inwestycji.