Chętnie poszli głosować. Osiedla na których mieszkają, otrzymają pieniądze

Wiadomo już które koszalińskie  osiedla dostaną pieniądze za najwyższą frekwencję podczas ostatnich wyborów. – Środki mają być przeznaczone na urządzenia małej architektury i zieleń – mówi Tomasz Czuczak, sekretarz miasta.

Tomasz Czuczak,  Sekretarz Miasta Koszalina wręczył bony pieniężne przedstawicielom zwycięskich Rad Osiedli. Pierwsze miejsce w konkursie i nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych otrzymało osiedle Lubiatowo z wynikiem 81,59%. Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymało osiedle Unii Europejskiej z wynikiem 78,69%. Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych otrzymało osiedle Jamno-Łabusz z wynikiem 77,40%.

– Dziękuję mieszkańcom Koszalina w imieniu Pana Prezydenta Piotra Jedlińskiego za tak dużą frekwencję i udział w wyborach prezydenckich. To bardzo ważne, że koszalinianie tak aktywnie uczestniczą i budują postawy obywatelskie. Możemy być z tego wszyscy dumni – podkreślał podczas wręczenia nagród przewodniczącym zwycięskich rad osiedli Tomasz Czuczak, sekretarz miasta Koszalina

Zgodnie z zapisami w regulaminie konkursu pieniądze te mają zostać rozdysponowane po konsultacjach z mieszkańcami osiedli na urządzenia małej architektury oraz nasadzenia zieleni.

Foto: UM Koszalin