Cenne znaleziska pod ulicą w Kamieniu Pomorskim

Podczas modernizacji ulicy Basztowej w Kamieniu Pomorskim dokonano ważnego znaleziska archeologicznego. Pod warstwą asfaltu natknięto się na relikty starej zabudowy miasta. Były to drewniane zabudowania, spalone najprawdopodobniej podczas wojny trydziestoletniej, a więc pochodzą z wieku XVII.

– Potwierdzają się przede wszystkim wzmianki historyczne na temat zniszczenia miasta w okresie Wojny Trzydziestoletniej, czyli w latach 1618-1648. Relikty, na które my natrafiliśmy to relikty zabudowy miasta właśnie z okresu wczesnonowożytnego. One zostały zniszczone w wyniku najazdu wojsk szwedzkich w 1630 roku na Kamień Pomorski. Część miasta wówczas została spalona, i te badania dowiodły nam, że te przekazy historyczne mają właśnie swoje podstawy w obecnie prowadzonych na terenie miasta badaniach – mówi Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

W odkrytych wnętrzach możemy odnaleźć ślady spalenizny oraz fragmenty szkliwionych naczyń.

Fot: Facebook | Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej