CBA w szczecińskim areszcie

Od września w szczecińskim areszcie śledczym agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili kontrolę dokumentów.

Chodzi o procedury i realizację decyzji w sprawie termomodernizacji budynków znajdujących się na terenie ośrodka penitencjarnego, podejmowanych w latach 2014-2015. Obecnie trwa analiza zgromadzonej dotychczas dokumentacji.