Caritas będzie pomagał potrzebującym z powiatu stargardzkiego

Powiat Stargardzki powierzył Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej od 1 stycznia 2021 r.

Decyzję podjęto w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania tego typu, w obszarze pomocy społecznej. Siedzibą ośrodka jest Centrum Socjalne Caritas przy ul. Krasińskiego 19 w Stargardzie.

Zgodnie z umową, mieszkańcy powiatu stargardzkiego, zwłaszcza ci bezpośrednio dotknięci przemocą w rodzinie, będą mogli skorzystać z dwóch miejsc noclegowych. Zapewniony ma być im również przynajmniej jeden gorący posiłek dziennie. Ośrodek zagwarantuje  całodobowe schronienie- zwłaszcza w sytuacji zagrożenia przemocą domową. Pokrzywdzeni będą mogli skorzystać również z poradnictwa psychologicznego, prawnego a także socjalnego i medycznego, świadczonego na miejscu w placówce Caritas.