Bursa i szkoła specjalna nie będą protestować

Wyjątek stanowią jedynie pedagodzy pracujący w Zespole Szkół Specjalnych i w bursie.

– Mamy 7 szkół, łącznie 11 placówek oświatowych. Przez centralne związkowe zrezygnowano z wejścia w spór zbiorowy w dwóch placówkach – w szkole specjalnej i bursie. W pozostałych, nauczyciele w przeważającej większości opowiedzieli się za strajkiem.

– mówi dyrektor wydziału edukacji stargardzkiego starostwa, Jerzy Hernet.

Czy w trakcie strajku, zajęcia w szkołach ponadpodstawowych będą się odbywać? – Tu dużo zależy od liczby nauczycieli, którzy przystąpią do protestu.

– Jeżeli przystąpi zdecydowana większość lub wszyscy to szkoły zostaną zamknięte. Jeżeli część nauczycieli będzie strajkować, zajęcia odbywać się będą w formie częściowej lub zastępczej – dodaje Jerzy Hernet.

Za czas strajku, nauczyciele nie będą otrzymywać wynagrodzenia.