Burmistrz Gryfic odpiera zarzuty

‘Oświadczam, że nigdy w czasie pracy na stanowisku, które piastuję, nie przyjmowałem ani nie wręczałem jakichkolwiek korzyści majątkowych, zaś moje działania zawsze były transparentne i miały na celu dobro publiczne’ – pisze Andrzej Szczygieł. Włodarz Gryfic podkreśla, że zarzuty skierowane przeciwko jego osobie dotyczą wykonywania obowiązków służbowych i nie mają nic wspólnego – wbrew niektórym doniesieniom medialnym – z korupcją.

Prokuratura zarzuca włodarzowi gminy przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych. Przestępstwo miało zostać popełnione przed czterema laty. Zdaniem śledczych przy realizacji inwestycji dotyczącej instalacji paneli fotowoltaicznych, burmistrz przedstawił dokumenty poświadczające nieprawdę.