Budżet Obywatelski 2022 w Dębnie. Można głosować jeszcze parę dni

Do 18 października można jeszcze składać wnioski na zadania inwestycyjne.
W poprzednich edycjach powstały w Dębnie siłownie, drogi lokalne, place zabaw, czy zmodernizowano szkolne świetlice. W tym roku budżet wyniesie 400 tysięcy i będzie podzielony na dwa okręgi. Wiejski i miasto.
– Można ubiegać się o realizację zadania do wartości 50 % przeznaczonej na dany okręg. Czyli to jest do 100 tysięcy złotych na dany okręg. Wnioski można składać za pomocą platformy, która jest uruchomiona u nas na stronie internetowej. Można też złożyć wniosek bezpośrednio w urzędzie lub wysłać pocztą – Mówi Renata Jarmuszka-Izak inspektor ds. zarządzania projektami.
Po złożeniu projektów nastąpi ich weryfikacja, która potrwa do 29 października. Wyniki poznamy do 14 grudnia 2021 bieżącego roku.
Foto: eregion.wzp.pl