Bogdan Wziątek: Katastrofa ekologiczna na Odrze może się powtórzyć

Rośnie liczba śniętych ryb w zbiorniku Czernica pod Wrocławiem. W tym w starorzeczu Odry od połowy kwietnia szacuje się, że padło ich już około tony. Przyczyną jest produkcja toksyn przez złote algi, a ich intensywne namnażanie się w ostatnim czasie jest obserwowane również na Kanale Gliwickim.

Przypuszczenia oparte na badaniach markoskopowych martwych ryb znalazły potwierdzenie w badaniach jakościowych wody. Potwierdziło się, że przyczyną śnięcia ryb były toksyny produkowane przez złote algi. Ryby miały uszkodzone skrzela, poparzone pyrmezynami”- powiedział dr hab. inż. Bogdan Wziątek, Przewodniczący Rady Naukowej PZW, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

To, co się wydarzyło w ostatnich dniach jest potwierdzeniem tego, że może dość do drugiej katastrofy na Odrze. Zbiornik Czernica, na którym padło około 500 kg ryb w miniony weekend. Zbiornik jest powiązany z Odrą kanałem. To co dzieje się na zbiorniku i jego wodach trafia wprost do rzeki.

Posłuchaj Rozmowy Dnia: