Białorusini będą protestować przed siedzibą Yara Poland w Szczecinie

20 sierpnia 2021 r.o godzinie 15 rozpocznie się pikietowanie przez społeczność białoruską biura kompanii Yara. Biuro mieści się w budynku OXYGEN przy Malczewskiego 26 w Szczecinie.

Jesteśmy oburzeni tym, że firma Yara, która produkuje nawozy potasowe nadal kontynuuje swoją współpracę z reżimem Łukaszenki. Kilka razy były pikiety w Warszawie, pisaliśmy do nich petycje, listy. Chcemy zwrócić im uwagę, że współdziałając i kupując sól potasową od Biełaruskai, oni sponsorują reżim Łukaszenki. Utrzymują go finansowo, to nie jest fair – mówi Olga Chomicz z Inicjatywy „Białorusini w Szczecinie”

Poniżej tekst oświadczenia wystosowanego przez organizatorów protestu.
Łukaszenko na Białorusi po przegranych wyborach utrzymuje się przy władzy już rok. W ciągu tego roku represje przeciwko społeczeństwa cały czas nasilają się. Ludzie masowo trafiają do więzienia (i to na kilka lat!) z banalnymi oskarżeniami typu:„rozrysowała tarczy milicjantów napisami”, „napisał na chodniku słowo” nie zapomnimy „,” spowodowała korek, tańcząc z innymi nieustalonymi osobami na skrzyżowaniu „ itp. Tak długie utrzymanie władzy jest możliwe tylko dlatego, że mimo nałożonych sankcji ekonomicznych część kompanij zachodnich nadal współpracuje z reżimem. Jedną z takich kompanij jest Yara, która w ciągu ostatniego roku” uważnie obserwuje „ rozwój sytuacji,” wyraża szczere zaniepokojenie „, ale nadal kupuje surowiec do produkcji nawozów potasowych od firmy Biełaruskają. Trzeba powiedzieć, że górnicy Biełaruskają pod groźbą zwolnienia są zmuszani do pracy w nieludzkich warunkach. Kierownictwo jest skorumpowane i kradnie na potęgę, dlatego na modernizację zakładu zawsze brakuje pieniędzy, a pracownicy mają wypadki, czasem śmiertelne. Próbowali ogłosić strajk, ale kierownictwo wezwało do zakładu milicję, wszystkich strajkujących zatrzymano i pobito, a organizatorzy strajku musieli uciekać za granicę, bo groziło im kilka lat więzienia za ich działalność. Przedstawiciele Yara są na bieżąco informowani o wszystkich wypadkach i łamaniu praw człowieka. Mimo wszystko nadal współpracują z reżimem, tłumacząc się” dobrem
pracowników”. Sponsorują reżim Łukaszenki, a z tych pieniędzy, które płacą za sól potasową, są opłacani ci, którzy zatrzymują, biją, katują i wysyłają za kraty przeciwników reżimu

Chcieliśmy uzyskać komentarz od przedstawiciela Yara Poland, niestety nikt nie odbierał telefonu w szczecińskiej siedzibie tej firmy.

Grafika: materiały organizatora