Barlinek. Spotkanie Burmistrza z Prezesem HaCon

W Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyło się spotkanie Dariusza Zielińskiego burmistrza Barlinka z Maximilianem Harmstorfem prezesem zarządu HaCon Sp. z o.o. w Barlinku, który obowiązki pełni od 1 września.

Podczas spotkania mówiono przede wszystkim na temat uciążliwości zapachowych związanych z działalnością zakładu. Prezes HaCon zapewnił o zaangażowaniu właściciela i wszystkich swoich współpracowników w zakresie ograniczenia emisji zapachowych. Firma jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę centralnej instalacji odciągowej z hali zalewu i formierni, wyposażonej w filtr węglowy do absorpcji substancji odorowych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Maximilian Harmstorf mówił o zobowiązaniach HaCon w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, która rzutuje na postrzeganie firmy w świecie biznesu i ma wielki wpływ na realizowane kontrakty. Firma planuje dalszy rozwój w zgodzie z obowiązującymi przepisami środowiskowymi i trendami technologicznymi.

Burmistrz poinformował o planie gminy w zakresie realizacji „Budowy sieci monitoringu powietrza w Barlinku” z uwzględnieniem okolic zakładów przemysłowych. W ramach tego projektu, który został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym roku w 5. miejscach w Barlinku zostaną zamontowane czujniki mierzące jakość powietrza (PM1; PM2,5; PM10; formaldehyd; dwutlenek azotu; dwutlenek siarki; tlenek węgla; wilgotność; ciśnienie; temperatura powietrza; natężenie hałasu). W każdym miejscu zostaną zamontowane wyświetlacze informujące o aktualnym odczycie.

Dodatkowo w tym roku zostaną wykonane badania ekologiczno – środowiskowe powietrza w Barlinku. Jeden z punktów pomiarowych będzie zlokalizowany w pobliżu firmy HaCon. Akredytowane laboratorium będzie mierzyło ilość następujących substancji: aceton, benzen, epichlorohydryna, etylobenzen, ksylen, octan butylu, octan etylu, octan winylu, styren, toluen, cykloheksanon, 1-butanol, fenol, amoniak, aldehyd octowy, metyloamina, chlorobenzen, alkohol benzylowy.

źródło i zdjęcie: Urząd Miejski w Barlinku