Barbara Igielska dyrektorem Zamku na kolejne 5 lat

Rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marszałkowską instytucją kultury pokieruje dotychczasowa szefowa placówki Barbara Igielska.
Funkcję sprawować będzie przez kolejnych 5 lat. Barbara Igielska była jedną z dwunastu kandydatów, którzy złożyli swoje oferty w prowadzonym postępowaniu. Kandydaci mogli się zgłaszać
do 7 czerwca. Po dokonaniu przeglądu wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, Komisja Konkursowa przesłuchała poszczególne osoby i rekomendowała Barbarę Igielską
na stanowisko szefa Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Do rekomendacji tej przychylił się Zarząd Województwa.
Zainteresowanie konkursem było ogromne. Startowało 12 kandydatów. Komisję przekonała Pani Barbara
Igielska. Gratuluję nominacji. Jestem przekonana, że instytucja jest w dobrych rękach
 mówiła podczas
wręczania nominacji członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska
Zamek jest mi bardzo bliski. To moje pierwsze i jedyne jak dotąd miejsce pracy. Bardzo zależy mi na tym,
żeby móc kontynuować rozpoczęte projekty, zrealizować przedsięwzięcia, które zaplanowałem, a przede
wszystkim zakończyć pozytywnie inwestycje, by Zamek był jeszcze bardziej otwarty dla mieszkańców oraz
turystów
– powiedziała dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Barbara Igielska
Barbara Igielska kieruje instytucją od 2011 roku.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego