Zachodniopomorskie: Niemal 1,3 tys. wniosków o odroczenie składek ZUS

W województwie zachodniopomorskim dotychczas wpłynęło 1286 wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek. Możliwość odroczenia, zawieszenia lub wydłużenia spłaty już zawartych układów ratalnych wynika ze specustawy dotyczącej koronawirusa.

 – Przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek i zawieszenie spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami. Jest to jednostronicowy dokument, w którym przedsiębiorca wskazuje, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności – informuje Karol Jagielski z ZUS.

Najwięcej wniosków w sprawie odroczenia składek wpłynęło do oddziału ZUS w Szczecinie – 930. W koszalińskim oddziale zarejestrowano 356 wniosków. W całym kraju ponad 18 tys. firm zadeklarowało chęć skorzystania z odroczenia składek w ZUS z powodu koronawirusa.