Autobusy dojadą do Przemocza

To oznacza, że od września linia numer 31, która dotychczas kursuje do Strumian zostanie przedłużona.

– Z inicjatywy gminy Maszewo proponujemy wprowadzić ten projekt uchwały, w którym rada wyraziłaby zgodę na rozszerzenie obsługiwanego przez naszego przewoźnika obszaru działania. MPK dziś obsługuje trzy gminy, to byłaby czwarta. Wprawdzie zrobilibyśmy niewielki krok, ale istotny z punktu widzenia mieszkańców tej gminy – mówił przed przyjęciem uchwały prezydent Rafał Zając.

– Był to pomysł mieszkańców Przemocza – dodaje burmistrz Maszewa Paweł Piesio

Maszewski samorząd będzie partycypować w kosztach utrzymania połączenia. Kursy Stargard-Przemocze miałyby się odbywać 2-3 razy dziennie. Pierwszy przejazd na tym odcinku zaplanowany jest na wrzesień.