Autobus MPK dojedzie do Przemocza

Gmina Maszewo zamierza w najbliższym czasie zawrzeć porozumienie z gminą Stargard przy udziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji dla zapewnienia mieszkańcom miejscowości bezpośredniego połączenia. W planach MPK jest przedłużenie linii numer 31, która dotąd dojeżdża do Strumian.

– Dziś jest taka sytuacja, że przez ta miejscowość, w której mieszka około 400 mieszkańców nie przejeżdża żaden środek transportu publicznego. Przemocze oddalone jest o około 5 kilometrów od miejscowości Strumiany – mówi prezes MPK, Jan Gumuła.

Podczas ostatniej sesji, radni gminy Maszewo wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia. To oznacza, że maszewski samorząd będzie partycypować w kosztach utrzymania połączenia. Kursy Stargard-Przemocze miałyby się odbywać 2-3 razy dziennie. Pierwszy autobus MPK powinien w tamtym kierunku pojechać na przełomie sierpnia i września.

Będzie to pierwsza linia MPK, która wyjedzie poza teren powiatu stargardzkiego