Artur Szałabawka roli organizacji pozarządowych w obliczu fali uchodźców i zagrożeniu wirusem HIV

Prawie 300 tys. złotych trafi do 10 organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wojewoda Zbigniew Bogucki, podpisał umowy na dofinansowanie potrzeb NGOsów.

Mamy tutaj takie podstawowe obszary. Jeden to jest obszar oczywiście dotyczący ludzi – albo bezdomnych albo zagrożonych bezdomnością. Drugi segment dotyczy osób ubogich – tych, które potrzebują wsparcia w takiej codziennej egzystencji, chociażby wsparcie jeżeli chodzi o kwestie żywności. Jeszcze kolejny obszar, który też jest niezwykle ważny – zapobieganie, zwalczanie i otaczanie opieką osób zakażonych wirusem HIV. Te działania są działaniami, które bezpośrednio trafiają do człowieka – do każdego z tych najbardziej potrzebujących.

Poseł Artur Szałabawka mówi o roli organizacji pozarządowych w obliczu fali uchodźców i zagrożeniu wirusem HIV.

Byłem wiele lat temu współzałożycielem stowarzyszenia na rzecz prewencji HIV i AIDS. W Polsce stworzyliśmy to jako pierwsi z grupą przyjaciół. Ta problematyka była bardzo nagłośniona i było łatwo. W tej chwili wydaje się, że ten temat gdzieś zanikł, a ten problem dalej jest. W obecnej sytuacji jako kraj przyfrontowy, gościnny, no to ten problem powraca i on zaraz będzie widoczny  w większej skali.

Justyna Bągorska – Prezeska dofinansowanego kwotą prawie 44 tys. zł. Stowarzyszenia „DA DU”  mówiła, że co setny Ukrainiec może być zakażony wirusem HIV i codziennie do szczecińskiej poradni przychodzą Ukraińcy na testowanie się.

Do organizacji pozarządowych, tym razem ze Stargardu i Koszalina powrócimy jeszcze w Podsumowaniu Dnia.